ንተቐማጦ ሽወደን፡ ንምምካት ለበዳ ኮቪድ-19፡ ዳግማይ ጻዉዒት ይቐርብ

ሓይሊ ዕማም ንምምካት ለበዳ ኮቪድ-19 ሽወደን፡ ኩሉ ኤርትራዊ ተቐማጣይ ሃገረ ሽወደን እጃሙ ከበርክት፡ ዝሓለፈ ሰሙን ብዝዘርግሖ ጽሑፍ፡ ዳግማይ ጻዉዒት ኣቕሪቡ።

– ደለይቲ ፍትሒ፡ ምእንቲ ህዝቢ ንቃለስ ከምዘለና፡ እነመስክረሉ እዋን ሕጂ እዩ ይብል እቲ ብዕለት 23 ሚያዝያ 2020 ዝተዘርግሐ ጻዉዒት።

ነቲ፡ ንምምካት ለበዳ ኮቪድ-19 ተባሂሉ፡ ካብ መላእ ዓለም ዝእከብ ዘሎ ገንዘብን ንብረትን፡ ንምጥርናፍን ንምዉህሃድን፡ ዓለም-ለኻዊት ሓይሊ ዕማም ንምምካት ኮቪድ-19 ቆይማ ከምዘላ እቲ ጽሑፍ ይሕብር። ሓይሊ ዕማም ንምምካት ኮቪድ-19 ሽወደን፡ ኣካል እዚ ዓለም-ለኻዊ ሓይሊ ዕማም እያ።

እቲ ጽሑፍ፡ እቲ ዝእከብ ሓገዝ፡ ብምዕሩይ ኣገባብ ንኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘለዉ ስደተኛታት ኤርትራዉያን ክዝርጋሕ ሙዃኑ የነጽር።

ካብቲ ስጋብ ሕጂ ተኣኪቡ ዘሎ ሓገዝ፡ ድሮ ገለ ክፋሉ ናብ መዓስከር ስደተኛታት ተላኢኹ ተዓዲሉ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ የብርህ።

Leave a comment