ምንቅስቃስ ይኣክል፤ መድረኻዊ ውጽኢት ሓድሽ ክውንነት

ብተስፋልደት መ. ኣብ ዝኽሪ ኩሉና ከም ዘሎ፣ ሕጋዊ፡ ታሪኻዉን፡ ፓለቲዉን ምኽንያት ዝነበሮ፣ ህዝቢ ኤርትራ መሰል ርእሰ-ውሳንኡ ንምርግጋጽ ኣብቲ ዝገበሮ መሪር ቃልሲ፣ ክዕየር፣ ክምዘንን ክግመትን ዘይከኣል ዋጋታት’ዩ ተሓቲቱ፤ ብኣዉርኡ ድማ እቲ ሰብኣውን ንዋታውን ሸነኹ። ቅያታት ድሕሪ ቅያታት ብምፍጻም፣ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መጨረሽትኡ ንኹሉ ብዘስተንከረ ስራሕ፣ ኣብ ግንቦት 24፡ 1991 ሃገሩ ሓራ ድሕሪ ብምግባር፣ ኣስዒቡ በቲ ዓለም … Read more ምንቅስቃስ ይኣክል፤ መድረኻዊ ውጽኢት ሓድሽ ክውንነት

ጸብጻብ መስራቲ ጉባኤ ደለይቲ ፍትሒ ሽወደን

ምምስራት ሽወደናዊ ኤርትራዊ ማሕበረ-ሰብ ንፍትሕን ሰብኣዊ መሰልን ጸሓፊ፡ ተስፋልደት መ. እቶም ኣብ መወዳእታ ኣዋርሕ 2018 ከም ንጹላትን ፍንዋትን ዝተበገሱ ግን ከኣ ንጹራት ዕላማታትን መልእኽትን ዝነበሮም ምንቅስቃሳት፣ ጥርኑፍን ዝተወሃሃደን ኣሰራርሓ ከተኣታትዉ፣ ኣድላይን ቀዳምነት ዝወሃቦ ዕማም ምዃኑ ርዱእ ነይሩ። ነቶም ተበግሶታት፣ ኣብ ብዙሕ ኩርንዓት ዓለም ዝርከቡ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን፣ ዳርጋ ብተመሳሳሊ ኣገባብ`ዮም ኣሰላሲሎሞም። ኣብ ሃገረ ሽወደን ዝርከቡ … Read more ጸብጻብ መስራቲ ጉባኤ ደለይቲ ፍትሒ ሽወደን