ጸብጻብ መስራቲ ጉባኤ ደለይቲ ፍትሒ ሽወደን

ምምስራት ሽወደናዊ ኤርትራዊ ማሕበረ-ሰብ ንፍትሕን ሰብኣዊ መሰልን ጸሓፊ፡ ተስፋልደት መ. እቶም ኣብ መወዳእታ ኣዋርሕ 2018 ከም ንጹላትን ፍንዋትን ዝተበገሱ ግን ከኣ ንጹራት ዕላማታትን መልእኽትን ዝነበሮም ምንቅስቃሳት፣ ጥርኑፍን ዝተወሃሃደን ኣሰራርሓ ከተኣታትዉ፣ ኣድላይን ቀዳምነት ዝወሃቦ ዕማም ምዃኑ ርዱእ ነይሩ። ነቶም ተበግሶታት፣ ኣብ ብዙሕ ኩርንዓት ዓለም ዝርከቡ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን፣ ዳርጋ ብተመሳሳሊ ኣገባብ`ዮም ኣሰላሲሎሞም። ኣብ ሃገረ ሽወደን ዝርከቡ … Read more ጸብጻብ መስራቲ ጉባኤ ደለይቲ ፍትሒ ሽወደን