ምንቅስቃስ ይኣክል፤ መድረኻዊ ውጽኢት ሓድሽ ክውንነት

ብተስፋልደት መ. ኣብ ዝኽሪ ኩሉና ከም ዘሎ፣ ሕጋዊ፡ ታሪኻዉን፡ ፓለቲዉን ምኽንያት ዝነበሮ፣ ህዝቢ ኤርትራ መሰል ርእሰ-ውሳንኡ ንምርግጋጽ ኣብቲ ዝገበሮ መሪር ቃልሲ፣ ክዕየር፣ ክምዘንን ክግመትን ዘይከኣል ዋጋታት’ዩ ተሓቲቱ፤ ብኣዉርኡ ድማ እቲ ሰብኣውን ንዋታውን ሸነኹ። ቅያታት ድሕሪ ቅያታት ብምፍጻም፣ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መጨረሽትኡ ንኹሉ ብዘስተንከረ ስራሕ፣ ኣብ ግንቦት 24፡ 1991 ሃገሩ ሓራ ድሕሪ ብምግባር፣ ኣስዒቡ በቲ ዓለም … Read more ምንቅስቃስ ይኣክል፤ መድረኻዊ ውጽኢት ሓድሽ ክውንነት