ብናይ ሓባር ስራሕ፡ ንምምካት ለበዳ ኮሮና፡ ኣብ ሓጺር እዋን 600000 ዶላር

ኩልና ከም ንፈልጦ፡ እዚ ኣብ መጨረሻ ኣዋርሕ ዝሓለፈ ዓመት ዝተራእየ ለበዳ ኮቪድ-19፡ ኣብ ዓለምና እዚ ዘይበሃል ዕንወት ኣስዒቡን የስዕብን ኣሎ። እዚ ኣብ መላእ ዓለምና ተስፋሕፊሑ ዘሎ ለበዳ’ዚ፡ ክብደቱን ሓደገኛነቱን፡  እቲ ኣብተን ኩሉ ቐረባትን ኣገልግሎት ጥዕናን ኣለወን ዝበሃላ መራሕቲ ሃገራት ቀዳማይ ዓለም ዘብጽሖ ዕንወት ብምግንዛብ ጥራይ ክግመት ይከኣል’ዩ። ስለዝኾነ ድማ’ዩ ዓለም ብሙሉኣ፡ ኣብ ሳልሳይ ዓለም ከዉርዶ ዝኽእል ዕንወትን ክገድፎ ዝክእል በሰላን ቅድመ-ምጽብጻቡ ከቢድዋ፡ ከብዳ ሓቝፋ ትዕዘብ ዘላ።

ብመንጽር እዚ እምበኣር፡ እዚ ለበዳ እዚ፡ ኣብ ’ቶም ኣብ ፈቐዶ መዓስከር ስደተኛታት ተጨቃጪቆምን ተጸቃቒጦምን ዝነብሩ ዘለዉ (ምንባር እንተተሰይሙ) ዜጋታትና፡ ከብጽሖ ዝኽእል ናይ ሂወት ክሳራ እንክተስተንትኖ፡ ስግድግድን ስኽሕክሕን ዘብል።

ነዚ ብምርዳእ እምብኣር፡ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ደለይቲ ፍትሒ፡ ብስም ሕብረት ኤርትራዉያን ንምምካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ፡ ነዞም ረዳእን ሓታትን ዘይብሎም፡ ተረሲዖም ዘለዉ ዜጋታትና ንምርዳእ፡ ሓደ ናይ ሓባር ተበግሶ ዝወሰዱ። እዚ ዓለም-ለኻዊ ተበግሶ፡ ምንቅስቓሳት ይኣክል ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት፡ ወለንታዉያን ማሕበራትን ጉዱሳት ዜጋታትን ተጸንቢሮሞ’ስ ድሮ ኣድማዒ ዉጽኢት ሂቡ’ሎ። ኣብቲ ናይ መጀመርያ እግሪ ድሮ ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘለዉ መዓስከራት ዝነብሩ ሽጉራት ደቅና፡ ኣሕዋትና ኣሓትና፡ ኣዴታትናን ኣቦታትናን፡ ምስ ኩሉ ሽግራት፡ ይዉሓድ ይብዛሕ ናይ መጀመርያ ሓገዝ ተዓዲልዎም ኣሎ። ነቶም ኣብ ካልእ መዓስከራት ዘለዉ ዜጋታት ተመሳሳሊ ሓገዝ ንምብርካት ድማ እቲ ዘድሊ መጽናዕቲን ርክባትን ይግበር ኣሎ። እዚ ምስ ኩሉ ’ቲ ኣብተን ሃገራት ዘሎ ዝተፈላለየ ሽግራት ዝፈጥሮ ዕንቅፋታት እዉን’ዩ።

ስጋብ ሕጂ እምበኣር፡ እዚ ዓለም-ለኻዊ ሕብረት ኤርትራዉያን ንምምካት ለበዳ ኮሮና፡ ብመንገዲ ቐጥታዊ ሕሳብ ይኣክልን፡ ይኣክል ’ጎ-ፋንድሚ’ን፡ ’ጎ-ፉንድሚ’ Eritrea community connections ን፡ ብሃገር ደረጃ ገንዘብ ብምእካብን፡ ከባቢ 600000 ዶላር ኣኪቡን፡ ይቕጽልን ኣሎ።

ኣብ’ዚ ብጥርኑፍ ኣካል ናይ ይኣክል ምንቅስቃስ ኮይነን ዝሳተፋ ዘለዋ ሃገራት፡ ሽወደን፡ ዴንማርክ፡ ስዊስ፡ ካናዳ፡ ፈረንሳይን፡ ዓባይ ብሪጣንያን ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን እየን። ሆላንድን ኖርወይን እዉን ብግብሪ ኣብቲ ስራሕ ድሒረን ተጸንቢረን ኣለዋ።

እዚ ሓደ ነገር ኣጉሊሑ የርእየና ፤ ከምቲ ዝሓበረ ኣፋትል፡ ኣንበሳ ዝኣስር፡ ዝሓበሩ ኣሕዋት ድማ ሽግሮም ከም ዘቃልሉ። ሓቢርና እንተሰራሕና እቲ ንደልዮ ለዉጥን ጽልዋን ከነምጽኦ ከምንኽእል፡ እዚ ተሰሪሑ ዘሎ ስራሕ ዓቢ ኣብነትን ምስክርን ኮይኑ’ልና ኣሎ።

እተን በዚ ገንዘብ እዚ ተዓዲገን ዝዕደልኦም መሰረታዉይን መግብን ናይ ጽርየት ኣገደስቲ ነገራትን ኣብ ሂወቶም መሰረታዊ ለዉጢ ከምጽኣ ይኽእላ’የን ኢልካ ዝእመን እኳ ተዘይኮነ፡ ነቶም ኣብ ፈቐድኡ መሬት ጸልሚትዎም ዘለዉ ዜጋታትና ግን ኣብዚ ጸልማት እዋን፡ ’በይኖም ኣይኮንኩምን፡ ዝግደሱ ኣሕዋት-ኣሓት ደቂ-ዓድኹም ኣብ መላእ ዓለም ኣለዉ፡ ኣጆኹም!’ ዝብል ገዚፍ መልእኽቲ የመሓላለፍን ተስፋ ይህብን። ኩሉ ሓላፍነት ዝስምዖ ዜጋ ድማ ኢደይ ኢድካ ክብለሉ ይግባእ።

Leave a comment