ኤርትራዉያን ነበርቲ ሽወደን፡ ልዕሊ ርብዒ ሚሊዮን፡ ንሓገዝ ኣብ ፈቐድኡ መዓስከራት ስደተኛታት ዘለዉ ኤርትራዉያን ይዉፍዩ

ንእሽቶ ሓገዝ ብምዉፋይ፡ ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ግዳያት ሕጻናት ኣሕዋትናን ኣሓትናን፡ ንኻሊኢታት እዉን እንተኾነ፡ ፍሽኽታ ምዕሳል ዝዓቢ ጸጋ የለን!

ብስም ’መኸተ ኮቪድ-19’፡ ነቶም ኣብ ፈቐዶ መዓስከር ስደተኛታት ዘለዉ ኤርትራዉያን ንምሕጋዝ ዝዉዕል፡ ካብ ሽወደን ክሳብ ሕጂ ከባቢ 300,000 ሽሕ ክሮነር ከም ተኣከበ፡ ብሓይሊ ዕማም ኮቪድ-19 ሽወደን ተገሊጹ።

እዚ ካብ መላእ ሽወደን ዝተኣከበ ገንዘብ፡ ምስቲ ብዝተፈላለያ ሃገራትን ማሕበራትን ዝተኣከበ ገንዘብ ተሓዊሱ፡ ብመገዲ ዓለም-ለኻዊ ይኣክል ሓይሊ ዕማም ኮቪድ-19 ንኣብ መዓስከር ስደተኛታት ኢትዮጵያ፡ ሱዳንን ካልኦት ሃገራትን ዘለዉ ስደተኛታት ክልኣኽ ምዃኑ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ይሕብር።

ብመንገዲ’ዚ ዓለም-ለኻዊ ሓይሊ ዕማም፡ ኣብ ኢትዮጵያ፡ ክሳብ ሕጂ፡  ክሳብ ናይ 2.7 ሚልዮን ብር ዝበጽሕ ሓገዝ ኣብ መዓስከራት ዓዲ-ሓርሽ፡ ማይ ዓይኒ፡ ሽመልባን ሕጻጽን ተዓዲሉ’ሎ። ነቶም ኣብ መዓስከራት ኣሳዒታን በራሓለን ዘለዉ ስደተኛታት ንምሕጋዝ ድማ ነቲ ሓገዝ ክዕድሉ ምስዝኽእሉ ትካላት ኣብ ምዝርራብ ይርከብ።

ብተመሳሳሊ ኣብ ሱዳን፡ ኣብ መዓስከር እንጉርጉር ሓገዝ ክዕደል እንከሎ፡ ኣብ መዓስከር ሸገራብ ግን ብሰንኪ እቲ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ኣጋጢሙ ዘሎ ዘይምርግጋእ ንዘይተወሰነ ግዜ ተደናጉዩ ይርከብ።

ነቶም ኣብ የመን፡ ጁቡቲን ሊብያን ዘለዉ ወገናት ንምርዳእ እቲ ሓይሊ ዕማም ኣብ ምድህሳስን ምጽናዕን ከምዝርከብ እቲ መግለጺ ይጠቅስ።

ሓይሊ ዕማም ሽወደን፡ ኣብቲ ቐዳማይ ደረጃ፡ ፍርቂ ሚልዮን ክሮነር ክእክብ ከም መደብ ኣዉጺኡ’ሎ። ነዚ መደብ ንምዕዋት ኩሎም ጉዱሳት ኤርትራዉያን ነባሮ ሽወደን ብሓፈሻ፡ ኩለን ኣብ ሃገራዊ ሽወደነዊ-ኤርትራዊ ማሕበረ-ሰብ ንፍትሕን ሰብኣዊ መሰልን ተጠርኒፈን ዘለዋ ማሕበራት ድማ ብፍላይ፡ ብዕቱብ ተሰሊፎምሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ምህላዎም እታ ሓይሊ ዕማም ኣብሪሃ።

እታ ሓይሊ ዕማም በተወሳኺ፡ ነዞም ደጋፊ ዘይብሎም፡ ኣብዞም መዓስከራት ዝጽበዩ ዘለዉ ኣሕዋትና፡ ኣሓትና፡ ደቅና፡ ኣቦታትናን ኣደታትናን ሓገዝና ንምብርካት፡ ኩላትና ነባሮ ሽወደን ዝከኣለና ከነወፊ፡ ሰብኣዉን ዜግነታዉን ሓላፍነትና ሙዃኑ ኣብቲ መግለጺ ኣዘኻኺራ። ነቲ ተመዲቡ ዘሎ ሓገዝ ክንበጽሖ፡ እቲ ሓበሬታ ንኹሉ ክበጽሖ ኣገዳሲ ስለዝኾነ፡ ነቲ ሓበሬታ ናብቶም ዘይፈለጡ ኣብ ምዝርጋሕ ኩሉ ተርኡ ክጻወት ድማ ሓቲታ።

ሓይሊ ዕማም ኮቪድ-19 ሽወደን ኣካል ዓለም-ለኻዊ ይኣክል ሓይሊ ዕማም ኮቪድ-19 እያ። ሃገራት ሽወደን፣ ዴንማርክ፣ ስዊስ፣ ካናዳ፣ ፈረንሳይን፣ ዓባይ ብሪጣንያ፡ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፡ ዴንማርክን ኖርወይን ኣብቲ ስራሕ ኣብ ምንጣፍ ይርከባ። ማሕበር ኢ.ሲ.ሲ (Eritrea Community Connections) እዉን ኣካል እዚ ሕብረት ኤርትራዉያን ንምምካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ’ያ።

Leave a comment