ምሕጽንታ ንህዝብን ፓለቲካዊ ሓይልታትን ኢትዮጵያን ማሕበረ-ሰብ ዓለምን፡ ብዛዕባ ህሉዉ ፖለቲካዊ ኩነታት ከባቢና

እዚ፥ ንህልው ፓለቲካዊ ምዕባለታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፥ ንዘይንቡር ዝምድናታት መራሕቲ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን  ድማ ብፍላይ ስዒቡ ዝርአ ዘሎ ሓደገኛ ፖለቲካዊ ተርእዮታት ኣብ ግምት ምእታው ዝቐርብ ዘሎ ምሕጽንታ እዩ። ኣብ ህዝብታት እዘን ክልተ ሃገራት ዘጋጥም ዘሎን ከጋጥም ዝኽእልን፡ ሓደገኛ ፖለቲካዊ ቅልውላዉ፡ ብሰብኣውነትን ብሰላምን ቅሳነትን ህዝብታት እዘን ሃገራት ዝግደስ ዘበለ ኩሉ፡ ብዝተፈላላየ መንገድን መልክዕን፡ ብዓውታን፡ ኣቤት … Read more ምሕጽንታ ንህዝብን ፓለቲካዊ ሓይልታትን ኢትዮጵያን ማሕበረ-ሰብ ዓለምን፡ ብዛዕባ ህሉዉ ፖለቲካዊ ኩነታት ከባቢና