ሽ.ኤ.ማ.ፍ.ሰ.መ. ንምምካት ለበዳ ዝዉዕል ሓገዝ ይእክብ

ሃገራዊ ጽላል ማሕበረ ኤርትራዉያን ኣብ ሽወደን፡ ምስ ዓለም-ለኻዊ ይኣክል ብምዉህሃድ፡ ንምምካት ለበዳ ኮሮና ዝዉዕል ሓገዝ ምእካብ ከም ዝጀመረ፡ ነቲ ዕማም ከተወሃህድ ተመዚዛ ዘላ ግዝያዊት ኮሚቴ ሓይሊ ዕማም ገሊጻ። እቲ ዝእከብ ሓገዝ ብቐንዱ ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ መዓስከራት ስደተኛታት ዝርከቡ ኤርትራዉያን፡ ብፍላይ ድማ ስድራቤታትን ቖልዑን፡ ከም ዝዉዕል፡ ኣባል እታ ኮሚቴ፡ ኣቶ ሮቤል ታሪቀ ሓቢሩ። እቲ ሓገዝ ብስዊሽ … Read more ሽ.ኤ.ማ.ፍ.ሰ.መ. ንምምካት ለበዳ ዝዉዕል ሓገዝ ይእክብ

ሽ.ኤ.ማ.ፍ.ሰ.መ.- ህጹጽ ምሕጽንታን ጻውዒትን

“ሽወደናዊ ኤርትራዊ ማሕበረ-ሰብ ንፍትሕን ሰብኣዊ መሰላትን” ብምኽንያት ሓደገኛ ለበዳ ኮቪድ-19 (COVID-19) ህዝቢ ኤርትራ ካብ‘ዚ ናይ ለበዳን ቅልውላው ጥዕናን ብሰላም ክገላገል ተስፍኡን ባህጉን ከምኡ’ውን(ምድንጋጹን)ምርግጋጽን ምግላጽን ግቡእ ምዃኑ ስለዝኣምን ነዚ ዝስዕብ መግለጽን ምሕጽንታን የቕርብ። ኣብ‘ዞም ዝሓለፉ 20ን ልዕሊኡን ዓመታት ፣ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ምዕባለ ብፍላይ ድማ ኣብ ሕክምና ናብ ዝተሓተ ደረጃ ከተንቆልቁል ጸኒሓ ኣላ። ጥዕናዊ … Read more ሽ.ኤ.ማ.ፍ.ሰ.መ.- ህጹጽ ምሕጽንታን ጻውዒትን